Počítače

Sharp MZ-821 Nepočítaje kuličkové ščoty (tedy vlastně počítadla), čuchnul jsem poprvé k výpočetní technice v roce 1982 díky vizionářskému učiteli na střední škole, který skupině nadšenců nejenom že vykládal cosi o vývojových diagramech, ale nechal nás i sahat na unikátní osmibitový Sharp MZ-80K, který škole v rámci nějaké družby koupila ústecká chemička (sami měli také jen jeden).

V průběhu studia na ČVUT jsem poznal další možnosti - děrování pásek na dálnopisech pro střediskový počítač a týdenní čekání a výpis s označením chybějící tečky. Jelikož jsem již věděl, že počítače můžou i pomáhat, nejenom otravovat, ani tímto náporem se jim nepodařilo znechutil mi výpočetní techniku.

Pak se na našem "trhu" někdy kolem roku 1986 objevil jedinečný Sharp MZ-821. Vystál jsem frontu, vysázel našetřené korunky, a byl můj !!! Začal jsem chodit do legendární 602. ZO Svazarmu na setkání podobných bláznů a také programovat. Od různých BASICů jsem došel k PASCALu a ASSEMBLERu. Vrcholem mého programování pro Sharpa byl "CAD" systém (vektorový kreslící nástroj, který byl ve své době "lepší" než AutoCAD, protože uměl vyšrafovat plochu, do jejíž středu se ukázalo) a CP/M Commander (cosi jako Norton Commander pro Sharpa a systém CP/M na disketách).

Serverová farma Na vojně a v ČKD jsem měl možnost pracovat s PC. V roce 1991 jsem si koupil svoji první 286/16 MHz. V dvaadevadesátem mě kamarád přibral do party a programovali jsme pro Českou poštu provozní software v PARADOXu pro DOS a později ve DELPHI pro Windows. Pro spediční firmu Drusped-Lagermax jsem v PARADOXu vytvořil síťový produkční systém a působil jsem jako správce sítě NOVELL i Windows v několika firmách. Pro unikátní lékařský hardware Posturograph jsem naprogramoval diagnostický a rehabilitační software.

V roce 1996 jsem (stejně jako mnozí další v ČR) objevil kouzlo internetu. Ze začátku e-mailu a později i webu. V roce 1997 jsem s kamarádem vytvořil první verzi Stran potápěčských, které se postupem času staly nejvýznamějším potápěčským webem v celém bývalém Československu.

V EGAPu jsem dostal příležitost k práci s velkými serverovými systémy, diskovými polemi, virtualizací, ...